Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 25470

CONSTRUCTION ENERGY PARTS (C.E.P)

L42311012O
(Import-eksport si dhe tregtim me shumice dhe pakcie per pjese kembimi auto,aksesore per mjete motorike, per makineri te ndryshme te reja dhe te perdorura, tregtim automjetesh te ndryshme dhe makineri te rend)

Tiranë -943506 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIMAX ALBANIA

L31908006Q
(Eksport - import dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjitha llojeve të materialeve e pajisjeve të ndërtimit, hidraulike, tuba të presioneve të ndryshme, presa të ndryshme hidraulike. Për kryer)

Tiranë 6605786 ALL

SUN AVENUE

L72320028C
(Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose biogazit si dhe energjia ng)

Fier ALL

SUNPOWER 2017

L72218037L
(Prodhimi energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose biogazit si dhe energjia ng)

Fier ALL

ENERGYOLBEN

M42622201H
(Prodhim energjie me panele fotovoltaike.)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELTEX

K73417204D
(Fason. Industri tekstile. Rrobaqepesi. Import-eksport. Projektim, prerje dhe konfesionim te veshjeve ne pergjithsi, artikuj trikotazhi, aksesore veshjesh (si: kapele, doreza,..etj), artikuj shtepiake (si: ce)

Elbasan 13624150 ALL

"MAX ENERGY"

L77003205H
(Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektrike eolike, fotovoltaike, hidrike dhe gjeotermale në territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo)

Tiranë ALL

SOT-AL (ish "Energy Consulting sh.p.k.")

K72209002T
(Projektimin, instalimin, shfrytezimin dhe prodhimin e energjise elektrike nga centrale me ere. Projektimin, instalimin dhe prodhimin e energjise elektrike nga burime te tjera energjitike. Projektime dhe zbat)

Tiranë ALL

E VENTO srl Albania (ish "E-VENTO s.r.l. ALBANIA")

K81419015N
(Ndertim, projektim, studim, investim ne sektorin e hidroenergjitikes dhe ellektroenergjitikes.)

Tiranë ALL

" HERA " SHPK

K71819034H
(Prodhimin e furnizimin ne sektorin e energjise elektrike,nepermjet kryerjes se investimeve ne kete fushe.Import - eksport,me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te paisjeve dhe lendeve te para,te nevojsh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Global Resource Trading

L52117145V
(Shkembime tregtare (traiding), Import-Eksport.Tregti me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore, te gjitha llojeve te pijeve alkoolike dhe jo alkoolike te markave te ndryshme, te produkteve te bukurise, h)

Tiranë 17111093 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALPI-COM HOLDING (ish "ALPI-COM")

L32130002D
(Blerja apo disponimi mbi pjesmarrje ne kapital ne korporata, partneritete apo shoqeri me objekt aktiviteti te ndryshme; Blerja, barresimi, hipotekimi apo transferimi i pasurive te luajtshme dhe te paluajtshm)

Tiranë 15647285 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

D E N I S A

K52304003D
(Import-eksport dhe shitje me shumice dhe pakice materialeve te ndryshme te drurit, lendeve te para e ndihmese per mobileri, parkete, aksesore mobilerie. Transport i mallrave brenda dhe jashte vendit . Kryerj)

Tiranë 61317675 ALL

PETCOM

L31925012H
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen dhe marrjen pjese ne te gjitha aktivitetet qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, dhe ne vecanti: tregtimi me pa)

Tiranë ALL

Travel Hub Solutions

L41630002R
(a) Rezervim sherbimesh makina me qera. b) Blerje shitje mallra me natyre tregtare dhe ofrim sherbime kateringu. c) Menaxhim dhe administrim i aktivitetit te stacionit aeroportual per llogari te linjave ajror)

Krujë ALL

SHEQI IMPORT

L51412016H
(Importim, eksportim dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve dhe artikujve te ndryshem ushqimore, produkte dhe nenprodukte mishi te paketuara dhe te parapaketuara, ne kushte ambjentale apo frigorferik)

Tiranë ALL

RAPO'S RESORT HOTEL

K76626209I
(Eksport-import dhe tregtimi me shumice dhe pakice te mallrave industrial dhe ushqimore,elektroshtepiake,makina,hapje servisi.Ngritja dhe administrim i bareve ,restoranteve,hotelerive si dhe aktivitete te tj)

Himarë 176382 ALL

BALLKAN-KLIMA

K69105105Q
(Import-eksport me pakice e shumece i artikujve e pajissjeve industriale, elektrike, hidraulike, elektroshtepiake, sisteme ngrohje e ftohje etj.)

Elbasan -2376102 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

I.B. RECYCLING

L31919501P
(Import-eksport si dhe tregtimin e pjesëve të këmbimit për autovetura, furgonë dhe mjeteve të tjera motorike, të reja dhe të përdorura, grumbullimin e tregtimin e marmitave katalitike, etj. Transport)

Durres 13479408 ALL

ALBANIA REFINERY & JEWELLERY PRODUCTION (ish "ALBANIA REFINERY")

M41324504C
(Import - eksport. Përpunim, rafinim të metaleve të çmuar, AG,AU,PT,PD,RH,IR,Etj. Blerje - shitje të metaleve skrap te çmuar, AG,AU,PT,PD,RH,IR etj. Blerje - shitje të metaleve të pastër të çmuar, )

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni