Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 18106

HEDRA

M22308027A
(Online shop,import export mallra te ndryshem)

Tirane ALL

UMMAH COMPLEX

M22308023N
(Tregti te artikujve industrial, konfeksione,materileve te ndertimit.Sherbim magazinimi,transporti, ndermjetesimi.Te tjera aktivitete te pa permendura qe i lejon ligji.)

Tiranë ALL

ENDRYS Bond

M22308022F
(Import Eksport, Tregti me shumice dhe pakice makineri industriale, materiale ndertimi, punime fasadash, tregti profile alumini, perpunim materialesh, aksesor materialesh industrial, ndertimi, skeleri etj)

Tiranë ALL

AGGREGA INVESTMENTS

M22308011N
(Shoqeria do te kete si objekt ushtrimin e aktivitetit ne organizmin dhe menaxhimin e konferencave, trajnimeve, kurseve arsimore, informative dhe profesionale, edhe nepermjet kanaleve elektronike online (webc)

Tiranë ALL

Vellezerit ahmeti

M27308001Q
(Tregëtim fidanë)

Shkoder ALL

EAG2 Renewable Energy

M22308030T
(Shoqëria do të ketë si objekt ushtrimin e veprimtarisë në fushën e energjisë elektrike nga parqe fotovoltaike Konkretisht: 1.Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike nga p)

Tiranë ALL

AMS Electronic Components

M23509204J
(Tregëti e cipave elektronikë për pjesë elektrike dhe elektronike ë automjeteve)

Elbasan ALL

AL EKHLASS ALBANIA

M22309044R
(Tregtimin, importin dhe eksopotin e veshtjeve dhe kepuceve.)

Tiranë ALL

GML International

M23509203B
(1. Ndërmarje ndertimi për vete dhe për llogari të të treteve në kryerjen e veprimtarive ndërtimore qe lidhen me to. 2. Rinovimi, modernizimi, restaurimi, rindërtimi dhe përfundimi i ndërtesave dhe )

Elbasan ALL

FORTIS INERT

M22309039E
(Prodhim e tregtimin e mallrave te ndertimit, materiale inerte, rere, cakull, gure, shfrytezim kariere guri, gurore, tregtim me shumice e pakice dhe import-eksport, mallra te ndryshme industriale, ushqimore, )

Tiranë ALL

CRTRUST

M22309038T
(Ofrimi i konsulencave dhe shërbimeve te ndryshme për Zhvillimin e Projekteve Industriale; Shërbimeve ne sektorin e ndërtimit; Financimin dhe shfrytëzimin në sektoret energjitik, petrokimik, te ndërtim)

Tiranë ALL

ALPHA PARTNERS

M22309035S
(FUSHATA PUBLICITARE,ASISTENCE IT,KRIJIM DESIGN WEBSITE,TRAJNIME,SHERBIME MARKETINGU)

Tiranë ALL

ALRAWAAD

M22309029U
(Tregti e filtrave te ujit dhe prodhimin e ushqimit per bagetine, import- eksport me shumice)

Tiranë ALL

“Lani-akea”

M22309027E
(Shërbime konsulence ,ofrimi i shërbimeve përmes një strukture informatike dhe telekomunikacionit, dhënie të shërbimeve të konsulencës në lidhje me shërbimet statistikore duke përfshirë edhe për)

Tiranë ALL

TRANSTRA

M22309025L
(Transporti i mallrave ne rruge tokesore, e kombinuar me detare/ hekurudhore, transport, auotransport mallrash tokësor, e kombinuar me anije dhe hekurudhë, transport rrugor, shperndarje e mallrave per lloga)

Tiranë ALL

DACRIPA

M27309207M
(Bar, restorant, piceri, organizim eventesh dhe festash; do te marre pjese ne evente gastronomike te organizuara nga vete shoqeria si dhe nga te trete, ofrimin e formimit profesional ne fushen e picerise.)

Vlorë ALL

ABYSS

M22309024D
(Shoqëria do të ketë si objekt ushtrimin e veprimtarisë në dhënien e konsulencës mediatike brenda dhe jashtë territorit të Republikë së Shqipërisë. Konkretisht: 1. Shërbime televizive dhe konsul)

Tiranë ALL

ATRIUM DELUXE RESORT

M23509805H
(Ofrim sherbimi si Hoteleri, akomodim me qellim pushimi apo biznesi nga shtetas shqiptare apo te huaj si dhe sherbimet: Bar, restorant, turizem, organizim eventesh dhe konferencash, sherbim parkimi.Rezervime )

Kavajë ALL

MM EUROPE

M22309023S
(Shërbime inxhinierike dhe arkitekturore si për punët publike ashtu edhe për ato private: konsulencë specialistike, studime fizibiliteti, tekniko-ekonomike, kerkim, planifikim dhemenaxhimin e puneve inxh)

Tiranë ALL

AUTO DE AMICIS

M22309001L
(Lavazho (larje të makinave), lucidim automjete, tregti të automjeteve, mirembajte dhe riparime të ndryshme të automjeteve, makina me qira, import - eksport mallrave të ndryshëm, etj… Shoqëria për p)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni