Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21061

AZ - Architecture

M22310003J
(Sherbime, konsulencë, projektim zbatim në fushën e dizenjimit, mobilimit, aredimit të ambienteve të çdo lloji si edhe cdo aktiviteti te lejuar nga ligji qe lidhet direkt ose indirekt me objektin e vepr)

Tirane ALL

Glade shpk

M23511801I
(Tregtim me pakice dhe shumice artikuj te ndryshem te duhanit etj.)

Kavajë ALL

“L o c u s”

M22311040S
(Shoqëria ka si objekt veprimtarie kryerjen e të gjitha veprimtarive që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të ligjit shqiptar brenda dhe jashtë territorit duke u kuf)

Tirane ALL

CIAO TAXI

M22311039O
(Ofrimi i sherbimeve taksi, blerja, shitja, marrja dhe dhenia me qira, importimi i automjeteve dhe mjeteve te transportit.)

Tirane ALL

FLORIAN trans 2022

M29711101H
(Transport rrugor kombetar dhe nderkombetar njerezish. Transport te linjave urbane. Dhe cdo aktiviteti tjeter te nevojshem lidhur me objektin e veprimtarise ne perputhje me legjislacionit Shqipetar.)

Peqin ALL

“f i e r-y”

M22311035F
(Shërbime publicitare në fushën e reklamave, punimeve grafike, etj. Shërbime të ndryshme, në favor të të tretëve, si konsulenca, shërbime në fushën administrative. Zhvillim softëare, në të gjit)

Tirane ALL

DAta Cloud

M22311034U
(Aktivitete ne fushen e sherbimeve informatike dhe te programimit)

Tirane ALL

"MTC -MADANI"SHPK

M22310025Q
(Ne fushen e tregtise:-Furnizim me materiale e pajisje te ndryshme per klinika dentare te te gjitha llojeve. -Tregti te te gjitha llojeve,ushqimore,veshmbathje,butik,hotele,kuzhina,restoran te,e tjera. -Impo)

Tirane ALL

BAMLLARI KONSTRUKSION

M22311031T
(Projektimi dhe ndërtimi i objekteve civile, industriale, turistike dhe menaxhimi i zbatimit të projekteve të kësaj natyre për vete dhe për të tretë;Investimi në projekte zhvillimi me karakter turist)

Tirane ALL

Vernici Superiori Italiani

M28511301L
(Import-Eksport,Tregetimin e bojrave,materialeve te ndertimit,sisteme Termoizolimi dhe Hidroizolimi.Rikonstruksion fasadash objektesh te ndryshem.)

Lezhë ALL

Import Export euro 2.0

M27311206O
(Shitje me shumice dhe shitje me pakice e artikujve te meposhtem - Tregetimi i pijeve alkolike te te gjitha llojeve dhe gradacioneve - Tregetia e produkteve ushqimore - Transporti i te gjitha llojeve per vete)

Vlore ALL

ADVANCED FUE CLINIC

M22311030L
(Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë e saj tregtare si Qendër mjekësore në mbjellje të flokëvedhe ndërhyrje dermoestetike.)

Tirane ALL

REDIAN METAJ

M27311205G
(-Aktivitet në fushën e ndërtimit dhe restaurim objektesh civile, industriale, turistike etj. Investitor.)

Vlore ALL

Simplify

M22311029H
(Mbeshtetje administrative ,komerciale dhe eventesh.Konsulenca per biznese te ndryshme.)

Tirane ALL

“C r a t e r ”

M22311027O
(Sherbime suporti ne fushen e teknologjise. Studimin, kerkimin, projektimin dhe zhvillimin e produkteve dhe sherbimeve ne fushen e teknologjise.Shoqeria ka te drejte te ushtroje cfaredolloj veprimtarie tjeter)

Tirane ALL

Sun Power Investment

M22311003O
(Implementimi dhe menaxhimi I projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike dhe veprave ndihmese.Prodhim I energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi I objekteve hidroteknike, fotovol)

Tirane ALL

ORKIDEA-KS

M28514201U
(Furre buke,prodhime te brumerave dhe embelsirave te ndryshme etj.Çdo lloj veprimtarie te ligjshme qe konsiderohet fitimprurese per shoqerine.)

Kukes ALL

BIGBROTHER VIP

M27314002I
(Tregti veshje, kepuce dhe aksesoret e tyre)

Shkoder ALL

ATLAS TRAVEL RENTAL

M22314043L
(Agjensi turistike, prerje biletash për avion, prerje biletash për mjete te transportit rrugor dhe detar, si brenda dhe jashtë vendit, dhënie makinash me qera. Organizimi i tureve turistike brenda dhe jas)

Tirane ALL

SHPELLA VAJZE HITAJ

M27314204N
(Perpunim dhe tregti me pakice dhe shumice bulmetore,Transport,Import,Eksport, Bar- Restorant,etj .)

Selenicë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni