Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 24732

NOKOVA RESORT

M23507602H
(Agroturizem ne fushen e Hotelerise, bar-kafe, restorante .)

Gjirokaster ALL

COFEE LAND

M22307018S
(Bar kafe Delivery.)

Tiranë ALL

2 FELEQI

M22307015R
(ZYRE KEMBIMI VALUTOR)

Tiranë ALL

ARIES ALBANIA

M22307010A
(Importin, eksportin, prodhimin dhe tregtimin e përgjithshëm të shitjeve me shumicë, industriale dhe pakicë të sistemeve të ngrohjes, ajrit të kondicionuar, solare, ventilimit dhe kursimit të energji)

Tiranë ALL

GRUPPO INGENIOUS

M22307006S
(Blerjen dhe shitjen, shkembimin , projektimin, ndertimin, shembjen, mirembajtjen, dhe menaxhimin edhe me koncesion, rikualifikimin, dhenien me qera te tokes, ndertesave dhe pasurive te paluajtshme te gjitha )

Tiranë ALL

VALEN Logistics

M22307005K
(Import-eksport te mallrave te ndryshem ushqimore dhe industriale,Tregtim me pakicë dhe me shumice i produkteve te industrise uhqimore,veshjeve,mallra industriale.Distributor I mallrave te ndryshem industria)

Tiranë ALL

Makhes Group

M22307001B
(Punime globale ne lidhje me telekomunikacionin si dhe veprimtari ne ndertim, energji, turizem, etj.)

Tiranë ALL

GONI EXCHANGE

M23508205M
(Kembim valutor, Exchange.)

Belsh ALL

Dental Land

M23508204E
(Klinike Dentare)

Elbasan ALL

ALBANIAN DIGITAL NATIVES

M22308032M
(Mirëmbajtja dhe menaxhimi i rrjeteve sociale dhe kërkime të informacionit online për llogari të tëtretëve. Krijim, implementim dhe mirëmbajtje faqe internet. Aktivitet në fushën e shërbimeveinform)

Tiranë ALL

DODINO INTERNATIONAL

M22308031E
(Prodhim “fason” i konfeksioneve dhe te gjithave proceseve qe lidhen me to,kryesisht perpunimet me dore “Qendistari”,per llogari te paleve te treta duke perfshire import-eksport me qellim perpunim te )

Tiranë ALL

HEDRA

M22308027A
(Online shop,import export mallra te ndryshem)

Tirane ALL

UMMAH COMPLEX

M22308023N
(Tregti te artikujve industrial, konfeksione,materileve te ndertimit.Sherbim magazinimi,transporti, ndermjetesimi.Te tjera aktivitete te pa permendura qe i lejon ligji.)

Tiranë ALL

ENDRYS Bond

M22308022F
(Import Eksport, Tregti me shumice dhe pakice makineri industriale, materiale ndertimi, punime fasadash, tregti profile alumini, perpunim materialesh, aksesor materialesh industrial, ndertimi, skeleri etj)

Tiranë ALL

AGGREGA INVESTMENTS

M22308011N
(Shoqeria do te kete si objekt ushtrimin e aktivitetit ne organizmin dhe menaxhimin e konferencave, trajnimeve, kurseve arsimore, informative dhe profesionale, edhe nepermjet kanaleve elektronike online (webc)

Tiranë ALL

Vellezerit ahmeti

M27308001Q
(Tregëtim fidanë)

Shkoder ALL

EAG2 Renewable Energy

M22308030T
(Shoqëria do të ketë si objekt ushtrimin e veprimtarisë në fushën e energjisë elektrike nga parqe fotovoltaike Konkretisht: 1.Prodhimi, transmetimi, shpërndarja dhe shitja e energjisë elektrike nga p)

Tiranë ALL

AMS Electronic Components

M23509204J
(Tregëti e cipave elektronikë për pjesë elektrike dhe elektronike ë automjeteve)

Elbasan ALL

AL EKHLASS ALBANIA

M22309044R
(Tregtimin, importin dhe eksopotin e veshtjeve dhe kepuceve.)

Tiranë ALL

GML International

M23509203B
(1. Ndërmarje ndertimi për vete dhe për llogari të të treteve në kryerjen e veprimtarive ndërtimore qe lidhen me to. 2. Rinovimi, modernizimi, restaurimi, rindërtimi dhe përfundimi i ndërtesave dhe )

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni