Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 23813

ALRAWAAD

M22309029U
(Tregti e filtrave te ujit dhe prodhimin e ushqimit per bagetine, import- eksport me shumice)

Tiranë ALL

“Lani-akea”

M22309027E
(Shërbime konsulence ,ofrimi i shërbimeve përmes një strukture informatike dhe telekomunikacionit, dhënie të shërbimeve të konsulencës në lidhje me shërbimet statistikore duke përfshirë edhe për)

Tiranë ALL

TRANSTRA

M22309025L
(Transporti i mallrave ne rruge tokesore, e kombinuar me detare/ hekurudhore, transport, auotransport mallrash tokësor, e kombinuar me anije dhe hekurudhë, transport rrugor, shperndarje e mallrave per lloga)

Tiranë ALL

DACRIPA

M27309207M
(Bar, restorant, piceri, organizim eventesh dhe festash; do te marre pjese ne evente gastronomike te organizuara nga vete shoqeria si dhe nga te trete, ofrimin e formimit profesional ne fushen e picerise.)

Vlorë ALL

ABYSS

M22309024D
(Shoqëria do të ketë si objekt ushtrimin e veprimtarisë në dhënien e konsulencës mediatike brenda dhe jashtë territorit të Republikë së Shqipërisë. Konkretisht: 1. Shërbime televizive dhe konsul)

Tiranë ALL

ATRIUM DELUXE RESORT

M23509805H
(Ofrim sherbimi si Hoteleri, akomodim me qellim pushimi apo biznesi nga shtetas shqiptare apo te huaj si dhe sherbimet: Bar, restorant, turizem, organizim eventesh dhe konferencash, sherbim parkimi.Rezervime )

Kavajë ALL

MM EUROPE

M22309023S
(Shërbime inxhinierike dhe arkitekturore si për punët publike ashtu edhe për ato private: konsulencë specialistike, studime fizibiliteti, tekniko-ekonomike, kerkim, planifikim dhemenaxhimin e puneve inxh)

Tiranë ALL

AUTO DE AMICIS

M22309001L
(Lavazho (larje të makinave), lucidim automjete, tregti të automjeteve, mirembajte dhe riparime të ndryshme të automjeteve, makina me qira, import - eksport mallrave të ndryshëm, etj… Shoqëria për p)

Tiranë ALL

ZORA

M27309002G
(Import dhe Export te luleve dhe bimëve medicinale, pemëve dhe luleve dekorative, esenca eterovajore, prodhime te arroreve, vaj ulliri, te gjitha llojet e djathrave, fruta dhe perime)

Shkoder ALL

Sedra Group

M24710002R
(Tregti te artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me pakice dhe shumice. Tregti te artikujve te ndryshem industriale dhe ushqimore. Tregtimi i konfeksioneve te te gjitha llojeve me materiale te para ne ve)

Korce ALL

SKY POWER

M22310028R
(Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike dhe veprave ndihmese. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i objekteve hidroteknike, fotovol)

Tirane ALL

MIKELANXHELO

M22310027J
(Shërbime për shtrim dhe veshje të dyshemve dhe mureve. Import-Export, shitje me shumicë dhe pakicë i lëndëve të ndërtimit, i materialeve antibakteriale për linjat spitalore, i mallrave të dyshemev)

Tirane ALL

RecycAl

M22310024I
(Shoqëria “RecycAL” Sh.p.k. është e organizuar në forrnën e një shoqërie e cila ka si objektiv: -Grumbullimin edhe magazinimi i mbetjeve i mbetjeve jo të rrezikshme si letrës, plastiks, metaleve,)

Tirane ALL

R o s-e t t e

M22310023A
(Ofrimi i shërbimit projektim, krijim, menaxhim, koordinimin, shërbime informacioni.Aktivitetet këshilluese të biznesit në publicitet, projektimin, realizimin, menaxhimin. Aktivite të konsultimit për v)

Tirane ALL

M.B.

M22310506R
(1-Sherbime konsulence,komisonere,agjensi tregetare,ndermjetsimi ose perfaqesimi i firmave te huaja apo vendase. 2-Kerkime ne internet gjetje klient potenciale ne fushen e hoteleri-turizmit,ndertimit,industri)

Durres ALL

TELE SPORT

K11917002D
(Ne fushen e transmetimeve radio-televizive, prodhim i programeve televizive me karakter sportiv.Media permes internetit. Shitblerje me shumicë dhe pakice, import dhe eksport të mallrave te ndryshme dhe cdo)

Tirane -3466175 ALL

D&S AL-CONSTRUCTION COMPANY

M22310505J
(Veprimtari ne fushen e ndërtimit dhe rikonstruksionit te objekteve civile, turistike, shëndetsore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, vepra kullimi, ujitje, rrugë, kanalizime, punime )

Durres ALL

C.F.S GRINDING AND POLISHING

M22310019S
(Palinature ,Ashpërsimi për dysheme të forta, për aplikime të ndryshme, eliminimi i sinjalistikës rrugore, ashpërsimi i asfaltit,Levigature,Molimi i dyshemesë, heqja e materialeve kolle, bojra, rezina)

Tirane ALL

DIELLI I QARRIT

M22310018K
(Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike dhe veprave ndihmese. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Ndertimi i objekteve hidroteknike, fotovol)

Tirane ALL

OLIGON

M23510204O
(Projektime komplekse. Konsulenca dhe ushtrim i aktivitetit ne realizimin e ndertimeve civile, ekonomike, publike, social kulturore, industriale, residenciale, ..etj. Ndertime rrugore, ndertime hidroteknike, )

Elbasan ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni