Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 21264

ARTEMIS MEDIKAL TEKNIK

M22316027Q
(Organizimi, veprimtaria dhe menaxhimi i strukurave diagnostikuese e kuruese dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise, spitaleve dhe laboratoreve, konsulence ne kete fushe. Organiz)

Tirane ALL

3A PANEL

M23516405S
(Import- Eksport materiale ndertimi, tregti te artikujve te ndryshem me pakice dhe shumice, sherbime konsulence dhe cdo aktivitet te lejuar me ligj.)

Fier ALL

"BUSHI RESORT SHPK"

M22316507J
(Resort turistik, hoteleri.)

Durres ALL

GIANO CONSULTING

M27316206Q
(Konsulencë strategjike, analiza dhe monitorim te kushteve dhe proceseve të biznesit dhe tregut; Identifikimin e strategjive më të mira dhe shpërndarjen e burimeve; Konsulenca juridike, vlerësimi i prob)

Vlore ALL

C.F.

M22316504I
(1-Cdo transaksion tregetar ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme ,shitje,blerje pjesemarrjesh ne shoqeri,dege ose ente te tjera, 2- Shitje-blerje mjetesh ne fushen e ndertimit te cdo tipi dhe )

Durres ALL

Ace Dev

M22316021O
(Ofrimin e shërbimeve të programimit dhe shërbimeve të ndryshme të Teknologjisë së Informacionit për tregun shqiptar dhe atë ndërkombëtar. Ofrimin e shërbimeve të konsulencës në fushën e Tekno)

Tirane ALL

"Miguel Group" shpk

M22316020G
(a) Nxjerrja, perpunimit, tregetimi i gurve dekorative, materialeve inerte etj. b) Ndertime civile, industriale, turistike,buqesore,ujesjellesa, kanalizime,kanale impiant vaditje, punime karpentirere druri, i)

Tirane ALL

FLY AND DRIVE ALBANIA

M27316205I
(a) kryerja e trjanimeve dhe konsulencave në veçanti në fushën aeronautike, automotive, e transportit dhe mjeteve ne pergjithesi. b) drejtimi dhe menaxhimi i oficinave për ndërtim, mirëmbajtje, riparim)

Vlore ALL

Gesa-SA

M22316019C
(Akademi Fitnesi ,Palestra sportive , Shitblerje ambjente jasht dhe brenda ne Shqiperi.Import-eksport dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve industrial, ushqimor, materiale te ndertimit, te paisjeve ele)

Tirane ALL

SBF FOOTBALL MANAGEMENT AGENCY

M27316001K
(Perfaqesim te sportisteve profesioniste ose amatore te regjistruar prane klubeve sportive vendase dhe te huaja, ne negociata per punesimin ose transferimin e tyre prane ketyre subjekteve. Konsulence per zhvi)

Shkoder ALL

AVIAF

M22316016B
(Shoqëria ka për objekt te veprimtarise se saj brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise: dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me kar)

Tirane ALL

ILLYRIAN VIRTUAL ASSISTANCE

M28516701O
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: (a) Shoqëria ofron një platformë qëcaktonasistentë virtualë për klientët. (b) Shoqëria ofron konsulencë dhe ndihmë virtuale përklientët qëdua)

Malësi e Madhe ALL

ALEX & ILIANA

M27316202H
(Aktivitet ne fushen e sherbimeve bar-restorant. Aktivitet ne fushen e sherebimeve dhe organizimeve te eventeve familjare, apo per qellime te ndryshme shoqerore. Tregtim mallra te ndryshem ushqimor, pije te n)

Vlore ALL

CITY CONSTRUCTION

M22316003Q
(Shoqëria do të kryejë aktivitet në ne fushen e projektimit ne Ndertim , studime plane racionale urbanistike, plane rregullues te pergithshem per qendra te banuara , qytete , studime urbanistike , studime)

Tirane ALL

CONCEPT HOME

M22317039V
(Ndermjetësimin e Pasurive të paluajtshme,Blerje,shitje,dhenie me qera e pronave,makinave etj. Rikonstruksione objektesh civile.Siguracione makinash dhe mjete motorrike,Siguracion pasurive te paluajtshme e)

Tirane ALL

LIONEL 2022

M24717603E
(Import - eksport dhe tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem ushqimore,vere etj)

Pogradec ALL

Alphacontact.al Shpk

M22317035M
(Sherbime Ndermjetesimi dhe Marketingu.)

Tirane ALL

AXO CONSTRUCTION - SHPK

M24717002G
(Kryerja e Sherbimeve ie fushen e ndertimit te objekteve civile ( si banesa individuale e kolektive etj ), objekte industriale, bujqesore etj. Pumime Dheu, Murature, Betoni, Prodhim Materiale Ndertimi, Nderti)

Korce ALL

SG 2022

M23517403H
(Agjensi kembimi valuator ,Blerje dhe shitje valute, sherbime te ndryshme per pagesa online Agjenti i transferimit te parave me dhe per llogari te subjektit financiar jo banke , blerje dhe shitje ceqe . Kryer)

Fier ALL

ÇELA GOLD

M24717201K
(Agjensi sherbimesh te ndryshme komisionere, veprimtari e agjentit komisioner, veprimtari e agjentit per transferta parash, agjensi turistike dhe biletari, transport udhetaresh dhe mallrash brenda dhe jashte )

Kruje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni