Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Emri Subjektit:"KARL GEGA KONSTRUKSION" (Ish BOVOSARA)
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

"KARL GEGA KONSTRUKSION" (Ish BOVOSARA)

J66703076W
(Ndertime civile, industriale, etj,.Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin ne ndertimet civile, industriale, ushtarake etj., duke perfshire por pa u kufizuar ne ndertimin, r)

Shkodër 4535099 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni