Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Emri Subjektit:"NDREKAJ"
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

"NDREKAJ" (Ish BASHKIMI A)

J69102312S
(Ndertime dhe meremetim objektesh. Prerje,transport, shfrytezim,shitje me shumice dhe pakice te lendeve drusore. Grumbullim i bimeve medicinale, esencave eterovajore, me shumice dhe pakice. Tregetim artikujsh te)

Tiranë 20523096 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni