Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Emri Subjektit:COGREN
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

COGREN (Ish ELKRI&Co)

J74818825K
(Ne fushen e riparimit dhe ndertimit te objekteve civile e industriale,projektiome,studime,treg. e pergjith. imp. eksp,treg e mat. te ndertimit,mat. hidraulike e elektrike,paisj. hidrosan,elektrike e elektroshte)

Sarandë 4680643 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni