Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Emri Subjektit:Kronos
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

KRONOS KONSTRUKSION

K41416033P
(Veprimtari per projektim dhe ndertime e rikonstruksione te veprave industriale e sociale,banesash shume kateshe dhe vilash,veprash urbane,rruge e kanalizime,sherbime publike per panaire e ekspozita.Import-ekspo)

Tiranë 35525725 ALL

Kronos Kapital

M26324501J
(Prodhim, shitje, tregetim, energji elektrike. Cdo operacion ekonomik te lejuar nga legjislacioni shqiptar.)

Delvine ALL

KRONOS TECHNOLOGY

M26529001K
(Server te dhenash. Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software. Programimi i sistemeve software, kodimi,i nstalimi, integrimi i te gjithe komponenteve, dokumentimi, i identifikimi idhe korrigjimi i gabimeve,)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni