Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Adrian Shehu
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

TCN

J61929021E
(1.Projektim, furnizim, instalim dhe mirembajtje, zhivillim e asemblim dhe import-eksport per: pajisjet dhe sistemet elektrike dhe energjitike; sistemet elektronike; sistemet kompjuterike, sisteme dhe rrjete te )

Tiranë 5605306 ALL

SKY WORTH ALBANIA

L92404501C
(Import- eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm elektrike, hidraulike, sanitare, produkte industriale, kondicionime etj. të kësaj natyre. Projektim, zbatim, vendosje dhe mirëmbajt)

Shijak ALL

New Artist Lounge

M01322004E
(Shërbime Bar - Kafe 24 orë. Menaxhime Bare dhe Restorante, Import Eksport të gjithave llojeve të Paisjeve për Bare dhe Restorante, Importe produkteve ushqimore të gjitha llojeve, Shoqëria ka të drejtën)

Tiranë ALL

"EOS ENERGY"

M22226020H
(Projektim, zbatim, ndertim te impjanteve te prodhimit te energjise me panele djellore; - Shitja e energjise elektrike per kliente te ndryshem, shtet ose privat, te vendit ose te huaj; - Shfrytezim dhe miremb)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni