Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Agostin Dodaj
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

NORD - COMAT

L08501501Q
(Ne fushen e analizave laboratorike dhe interpretimin e tyre si vijon: Beton te fresket,te ngurtesuar ne laborator dhe objekt si dhe recepturat e prodhimit. Çimento llaqe, kolle, gelqere si dhe te gjithe lidhes)

Tiranë 1655262 ALL

Engineering Consulting Group (ish Engineering Counsulting Group)

M01308013C
(Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim i punimeve të ndërtimit. Studime në fushën e planifikimit urban. Shërbime ekspertize, lidhur me vlerësimin e ndikimit në mjedis. Shërbime konsulence, marketingu dhe vle)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni