Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Agron Ahmetaj
Rezultate gjithsej: 2

AGET 24

L61706006D
(Veprimtaria në fushën e akuakulturës detare dhe tokësore, prodhimi, mbarështimi, i të gjitha produkteve e nënprodukteve ujore. Import, eksport, Përpunim, tregtim, me shumicë e pakicë e të gjitha lloj)

Vlorë ALL

ALGES KONSTRUKSION

L92621601H
(Ndërtim montim, zbatim e rikostruksion të godinave të të gjitha llojeve, rruge të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra art)

Gjirokastër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni