Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Agron Jaupllari
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

AURORA KONSTRUKSION

K02017003I
(Veprimtari ne fushen e ndertimit, prodhim, montim te cdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqesore, ndertim linja elektrike, hidraulike, ujesjellesa, kanalizime, rruge, prita, ura, tunele, vepra arti e res)

Tiranë 20638522 ALL

P A SH K A SH E SH

K51718007A
(Studime, projekte, shfrytëzim guroresh, hapje tunelesh, prodhimin e materialeve inerte, impiante, copëtim, përpunim e prodhim i materialeve të ndërtimit, prodhime betoni, parafabrikate dhe konstruksion pë)

Tiranë 715835 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni