Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Akil Doçi
Rezultate gjithsej: 2

ANUAR

L72003029I
(Studimi, projektimi, ndërtimin dhe operimin e hidrocentraleve, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike. Projektimin, ndërtimin, mirë)

Tiranë ALL

ABEL ENERGY ALBANIA

M11818003P
(lnvestime dhe sherbime ne fushen e prodhimit te energjise elektrike,shitjes, ndertim HEC, dhe cdo veprimtari e lidhur me te,ndertim, projektim, rikonstruksion ndertime civile, ekonomike, industriale dhe turi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni