Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Alban Dabulla
Rezultate gjithsej: 6

AB OVO

L61429034A
(Ndërtim objektesh me karakter civil, industrial, prodhimi i materialeve të ndërtimit, tregtimi i mallrave të ndryshme industriale, si: pajisje hidrosanitare, elektroshtëpiake, materiale dhe prodhime druri )

Tiranë ALL

IBIDEM

L61501031A
(Ndërtim objektesh me karakter civil, industrial, prodhimi i materialeve të ndërtimit, tregtimi i mallrave të ndryshme industriale, si: pajisje hidrosanitare, elektroshtëpiake, materiale dhe prodhime druri )

Tiranë ALL

EUROLIVE

L61503039E
(Objekti i Shoqërisë është ushtrimi i veprimtarisë së lojërave të fatit dhe përkatësisht "Baste Sportive" dhe "Baste për Garat në Pistë", në përputhje me legjisLaçionin shqiptar për ushtrimin e )

Tiranë ALL

UNIVERSITETI DITA

L62113019H
(Aktivitet në fushën e Arsimit privat të lartë Universitar dhe pasuniversitar, kolegje e kurse afatshkurtër, afatmesëm e afatgjatë para dhe pasuniversitar; Administrimi dhe drejtimi didaktik i institucion)

Tiranë ALL

VANADIUM

M21401035C
(Shitje me shumice dhe pakice mallrash industriale dhe ushqimor, sipermarrje, hoteleri turizem, agroturizem, aktivitet tregtar bujqesor, bar-restorant, promocion dhe marketing mallrash dhe sherbime, import-ekspo)

Tirane ALL

PP INVEST

M32422024D
(- Ndertime civile, industriale, hapje e ndertim rrugesh, ura asfaltime rrugesh, realizime konstruksionesh metalike dhe karpenteri,import-eksport. - Shitje blerje pasurish te paluajteshme. - Ndertim dhe shfry)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni