Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Alban Jaho
Rezultate gjithsej: 4

Mbi 1000000 Fitim 2015

DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W)

K41719004D
(Ndertim,tregetim, te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video. Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per si)

Tiranë 256228353 ALL

BIO ENERGY 15

L31729005P
(Studimi, projektimi, konsulenca, sipermarrja zbatuese dhe/ose investimi per realizimin me fonde publike dhe/ose jo publike te hidrocentraleve. Financimi, venia ne pune, administrimi, prodhimi, shperndarja, e)

Tirane ALL

CLASS WINE

L61608032A
(Në mënyrë me specifike, shoqëria do të mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm tregtar import, eksporti, tregtia me shumicë e pakicë të mallrave, çdo aktivitet që lidhet me çfarëdolloj pasurie)

Tiranë ALL

DIVIDEND

L91706023T
(Sherbime konsulence. Konsulence, prodhim, shitje te programeve dhe kanaleve audio-vizive.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni