Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Alban Peza
Rezultate gjithsej: 3

ALBANIAN INVESTMENT CONSTRUCTION (A.I.C.) (ish "ALBANIAN INVESTMENT CONSTRUTION(A.I.C.)"; ish "ALBANIAN INVESTMENT CONSTRUCTION (A.I.C)")

K51920007Q
(Kryerja e te gjitha aktiviteteve qe mund te kryhen nga nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar, duke perfshire ne menyre te vecante: Aktivitetin e investimit e ndertimi)

Tirane -13049483 ALL

PRONATYRA

K81805005R
(Import export tregti me pakice artikuj ushqimore, pije alkoolike, fruta perime, prodhime bulmeti, mishi dhe nenprodukte te tij, prodhime kozmetike, cigare, etj)

Tirane -389050 ALL

ANIO OIL&GAS

L42223008U
(Kryerja e aktivitetit të importit dhe eksportit, tregëtimi me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, karburante, biokarburanteve e lëndëve të tjera të ngjashme, në përputhje me legjislacionin në fuqi e)

Tiranë -889178 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni