Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Albert Gruda
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

''B&A-02''

K21720007H
(Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore dhe industriale, metale çeliku, hekuri, bronxi, bakri, alumini. Pllaka e pajisje hidrosanitare, elektroda, artikuj kancelarie, makineri e pajis)

Tiranë 4615948 ALL

P&C Solutions

M02010008P
(Import eksport. Prodhim dhe tregtim ambalazhimi, paketimi te te gjitha llojeve, riciklim letre e kartoni te te gjitha llojeve, menaxhim, seleksionim, transport, tregtim te mbetjeve urbane Tregti me shumice e pa)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni