Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Albert Shahu
Rezultate gjithsej: 2

SHAHU COMPANY 2016

L61306551Q
(Zbatimi i punimeve të ndërtimit, gërmime dheu, prodhim materiale inerte, gurë, prodhim elemente betoni, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, ndërtime rrugë, ura, vepra arti, ujësjellës,)

Durrës ALL

KONSTRUKSION 2010

L91420017N
(Në fushën e ndërtimit: Studimi, projektimi, konsulenca, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit për realizmin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose a)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni