Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Albert Sino
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALSI & CO

L01516024Q
(Tregtimi e perpunimi industrial i frutave e perimeve, erzave, frutave te thata e te tjera te ketij lloji. Import-eksport dhe tregtimi me shumice e akice i artikujve te ndryshem bujqesor, blektoral, industria)

Tiranë 11170874 ALL

A.E.A & CO

M12423003H
(Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte te ndermarre cdo veprim ose aktivitet tregtar te ligjshem per zhvillimin e te cilave nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te themelohet dhe regjistrohet sipas)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni