Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Aleksander Naçi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

AGNA

J62903631L
(Import eksport te mallrave industriale e ushqimore, materiale ndertimi, prodhime bujqesore e blegtorale, prodhim e shitje pije alkolike,pjese kembimi, tregtimin e tyre me shumice e pakice si dhe transport mallr)

Gjirokastër 611290314 ALL

ILIRAS

M11815006B
(Import-eksport, tregetimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game te gjere produktesh parfumerie, kozmetike, bukurie, tekstile dhe shendeti si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie. Shitje/bler)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni