Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Anea Llazi
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

LLAZO

K24218401K
(Prodhim dhe furnizim betoni dhe asfaltobetoni. Rikonstruksion dhe ndërtim objektesh civile, industriale dhe turistike. Ndërtim: rrugë, autostrada, tunele, ujësjellësa, gazsjellësa, mbrojtje lumore, detare)

Kolonje 12206050 ALL

AESCOM sh.p.k

L74228401U
(Studim dhe Projektim, arkitektonik inxhinierik supervizim dhe kualidim. Import dhe Eksport materiale ndertimi. Konsulence inxhinierike, arkitektonike, financiare dhe ligjore ne fushen e ndertimit. Menaxhim Proj)

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni