Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arben Çela
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

UDHA (Ish "VLLAZNIA NDERTIM I.S")

K77524909Q
(Projektimi, ndertimi i veprave civile, industriale, turistike,bujqesore,kompletimi dhe instalimet e nevojshme per to,punime restaurimi, ndertime rrugore,mirembajtje rutine dhe dimerore e rrugeve te te gjithave )

Burrel 12257531 ALL

METROTECH

M21516021S
(Ne fushen e IT-se permes programimit, zhvillimit te softwarit, helpdesk, front-end dhe back-end, hardware, networking, etj. Projektim, instalim i sistemeve, rrjeteve dhe pajisjeve fundore te telekomunikacion)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni