Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arben Kajolli
Rezultate gjithsej: 1

SARK

K52531415H
(Import-eksport ,tregtim me shumice dhe pakice te mallrave farmaceutike ,barna mjekesore,materiale me perdorim dentar ,klinike mjekesore,ndertim te banesave ,objekte industriale,vepra bonifikimi,ujesjellesakanal)

Fier 31573 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni