Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ardian Beshiri
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

LIM - EM

K22218005O
(Prodhim e tregetim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, inerte, rere, gure, zhavor, blloqe betoni, parafabrikate, aktivitet ne fushen e ndertimit.Aktivitet minerar dhe pune me lende plasese te pe)

Tiranë 187527179 ALL

Farmaci Beshiri sh.p.k

L71816021I
(Tregti, aktivitet privat farmaceutik, tregtim me shumice dhe pakice te medikamenteve farmaceutike, te kozmetikes si dhe te veterinarise. Import-eksport te medikamenteve te ndryshme mjekesore.)

Tiranë ALL

PowerStone

M32119043I
(Prodhim e tregetim me shumice e pakice te materialeve te ndertimit, inerte, rere, gure, zhavor, blloqe betoni, parafabrikate, aktivitet ne fushen e ndertimit. Aktivitet minerare dhe pune me lende plasese te )

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni