Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arian Shtëmbari
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

A.SH. Engineering

L31617003F
("Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi. Prodhimi dhe tregtitn materiale ndertimi, inertesh. Ndertim godina b)

Tiranë 1147234 ALL

CES Studio

M11707008U
(Aktivitet ne fushen e ndertimit dhe projektimit, punime germimi ne toke ndertime per objekte civile, turistike dhe industriale prej murature dhe skelet beton/arme, rikonstuksion dhe mirembajtje godinash civi)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni