Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arian Tartari
Rezultate gjithsej: 4

ART - CONSTRUCTION

K41412015U
(Ne fushen e zbatimit te punimeve te ndertimit,ndertim rruge,ujesjellesa dhe kanalizime,ndertime civile dhe ekonomike,rikonstruksione,tregtimi me shumice dhe pakice,import eksport i mallrave industriale,ushqimor)

Tirane 0 ALL

ALBAENERGIAPLUS sh.p.k.

K72205005A
(Tregti, import-eksport, me shumicë dhe pakicë, materiale dhe prodhime të ndryshme, që kane lidhje me industrinë e ndërtimit etj., përpunim, transferim, transport dhe import eksport të lëndëve të para)

Tiranë ALL

KSP 1 Consulting

L62304032S
(Konsulenca financiare dhe ligjore, auditime ligjore dhe auditim i brendshëm. Përgatitje bilance dhe raportime financiare, shërbime e përfaqësime ligjore, avokatie etj.)

Tiranë ALL

SMART -CONSTRUCTION

L82231033A
(Shoqeria do te ushtroje aktivitet tregtar ne fushen : E zbatimit te punimeve te ndertimit, ndertim rruge, ujesjellesa dhe kanalizime, ndertime civile dhe ekonomike, rikonstruksione, tregtimi me shumice dhe p)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni