Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arjan Vangjel
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

AROIL COMPANY

L44324002H
(Tregti me pakice te naftes dhe nenprodukteve te tyre, Benzine, Gazit te lengshem, Bitum , Mazut, Vajra Lubrifikante etj .Transporti i naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.Hapje sherbim servisi, sherbim trans)

Korçë 3321812 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni