Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Artid Hyka
Rezultate gjithsej: 2

HYPAR GROUP

L81528022A
(Veprimtari bar-kafe dhe restorant. Dhenia e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare, strategji industrial)

Tiranë ALL

EUROPA CAFFE

M11511027R
(Veprimtari shitblerje me pakice dhe me shumice kafeje, si dhe import dhe eksport kafeje. Veprimtari bar-kafe dhe restorant, duke perfshire delivery dhe cattering. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operaci)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni