Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Asllan Hastoçi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

HASTOÇI

J62028009B
(Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj dhe kompletimi me instalime te nevojshme per to. Ndertim, rikonstruksion e mirembajtje rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, pista-aerop)

Tiranë 28990920 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni