Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Asllan Ruçi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

RUÇI

K37509982G
(Tregetimi me shumice e pakice i mallrave te ndryshem te te gjitha llojeve, prodhim, perpunim dhe tregetim i lendes drusore, kerkim, shfrytezim e tregetim mineralesh, import eksport ,tregti me pakice karburante )

Dibër 1745933 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni