Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Astrit Sejdini
Rezultate gjithsej: 2

Ora News (ish "CHANNEL ONE"; ish "T E K N O T R A D E")

K12412002L
(Projektimin, transmetimin dhe ritansmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike)

Tiranë 631740 ALL

INVESTMENT CONSULTANCY ALBANIA

L71406026J
(Ofrimin e sherbimeve të konsulences ligjore, financiare dhe bankare, per shoqerite tregtare, investitoret, personat fizike, apo individ shqiptar ose te huaj dhe dhenien e rekomandimeve ligjore-financiare pe)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni