Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Astrit Ulaj
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

"GENER 2"

K58615301M
(Ne fushen e ndertimi shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter s)

Tiranë 327594537 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni