Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bardhyl Muceku
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENDI - E

K78509901R
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve të mëposhtme në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi: - pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe/ose ndërmarrje dhe ente të çfarëdo lloj natyre )

Mat 6250573 ALL

HYDRO-PROJECT

K81323009J
(Pjesmarrjen ne Shoqeri te tjera dhe/ose ndermarrje dhe ente te çfaredo lloj natyre kudo qe te ndodhen qe kane per objekt te tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose f)

Diber 0 ALL

IDROL ENERGY

L71820033F
(Pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe/ose ndërmarrje dhe ente të çfarëdo lloj natyre kudo që të ndodhen që kanë për objekt të tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eo)

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni