Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Barush Biba
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

BIBA-X

K32618815N
(Ndërtime civile, punime dheu, sistemime tarracime terrenesh. Ndërtime rruge kat V, IV. Ndërtim rruge kat III, II, I. Veshje me asfaltbeton të rrugëve dhe sistemim e asfaltim sheshe. Ndërtim vepra kullimi,)

Tiranë 20475044 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni