Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Basha Capital Group
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ABKONS (Ish A&B BUSINESS CONSULTING)

K61926012O
(a) Analize dhe vleresim te biznesit, i strukturave operative financiare per industri te ndryshme financimeve te ndryshme, modelim i biznesit, keshillime mbi ristrukturimin e organizimin financiar, studime tregu)

Tiranë 845193161 ALL

SOLAR HORIZON

M02228021A
(Veprimtari ne fushen e energjise se rinovueshme dhe alternative. Hartim i projekteve, implemetim dhe ndertimi i kapaciteteve dhe burimeve te reja alternative prodhuese te energjise elektrike. Prodhim dhe Shit-B)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni