Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkia Lushnje
Rezultate gjithsej: 5

SH.A UJSJELLES KANALIZIME ( ish ""Ujesjelles- Kanalizime" Lushnje")

K04223405T
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se kons)

Lushnjë -32653578 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Tregu i Shitjes me Shumice Fruta-Perime Lushnje (ish "TREGU I SHITJES ME SHUMICE I FRUTA-PERIME"; ish "TREG FRUTA PERIME SHA")

K34310401U
(1- Ngritja dhe funksionimi me efishence ekonomike te tregut te shitjes me shumice te prodhimeve bujqesore te freskta dhe te perpunuara. 2- Sigurimi i eficenses ekonomike sa me te madhe te shoqerise dhe plote)

Lushnje 2208105 ALL

UJESJELLES FSHAT LUSHNJE SH.A ( ish "UJESJELLESI FSHAT SHA")

K44222401J
(Furnizimi me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitje e tij. Mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve.)

Lushnje -21930275 ALL

KLUBI I FUTBOLLIT LUSHNJA 1930

L34511403C
(Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatë)

Lushnje -626399 ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJË SH.A.

M24606401K
(Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te fumizimit me uje te pijshem. c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se ko)

Lushnje ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni