Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkim Rami
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

SPARKLE 32

L51327014R
(Tregtimi me shumice e pakice, import-eksport i mallrave te ndryshme. Import Eksport, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe)

Kamez 1924556 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni