Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bashkim Sali
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

VLER-INVEST

K81721022P
(Projektim, mbikqyrje, kolaudim, konsulencë, shërbime dhe vlerësim në fushën e ndërtimit. Ne fushen e inxhinierise mjedisore, ne te gjitha fushat me karakter studimi e vleresimi tekniko ekonomik.)

Tiranë 7351647 ALL

DEDJA&SALILLARI

M32209502B
(Ofrimin e shërbimeve për të tretët, individ, persona fizik e juridik, në institucionet publike apo private, që ofrohen nëpërmjet sistemit elektronik (on-line) apo fikisht, Konsulenc në përpilimin d)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni