Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bernardo Mati
Rezultate gjithsej: 2

M-M PARTNERS

M22030502H
(o Projektim-Zbatim-Kolaudim-Mbikqyrje dhe ndertimin e objekteve te ndryshme (civile, industriale dhe publike) o Punime druri dhe restaurime o punime restaurimi, vepra beton-arme, mirembajtje e punime sherbi)

Durrës ALL

ALBA. ADR

M31703501A
(Punime të ndryshme druri, restaurime. Shoqëria sipas nevojave të aktivitetit ka të drejtën e ushtrimit të çdo aktiviteti të ligjshëm, të lejueshëm për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet m)

Durres ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni