Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Blenard Durmishi
Rezultate gjithsej: 1

IATP-AL

M11511003R
(Import-eksport, instalim, prodhim dhe tregetim te energjise se rinovueshme, prodhimin e farave per qellime vetjake, ngritje impianti dhe kultivim te peshkut, ushtrimin e veprimtarise se keshillimit per biznes d)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni