Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Brixhilda Pepa
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

PEPA GROUP

L42215009L
(Ne veprimtarine tregtare per mallrat e import eksportit, te materialeve te industrise, bujqesise, te ndertimit, te sherbimit tregetar, etj. Ne prodhimin e industrise dhe te perpunimit te produkteve te industris)

Tiranë 22460707 ALL

VILA ALB TIRANA sh.p.k

L71814023O
(Hoteleri, Bar Restorant)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni