Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Bujar Kodra
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

"AUTOELITE"

K67120001D
(Transportin nepermjet importit dhe eksportit te automjeteve te tonazheve te ndryshme te makinerive dhe pjeseve te kembimit per to dhe te aksesoreve te tjere per automjete dhe makinerive motorike dhe tregetimin )

Vau i Dejes 1931675 ALL

KLENIS sh.p.k

K72208032M
(Shoqeria do te kryeje veprimtari ne fushen e menaxhimit per shfrytzimin dhe rritjen e kapaciteteve te prodhimit te energjise elektrike. Veprimtari te tjera ne drejtim te marketingut te burimeve financiare per t)

Tiranë 0 ALL

TIRANA INVEST KREDIT 2000

L81428014F
(Te marre depozita me ose pa interes nga antaret e Shoqerise. T'u jap kredi anetareve te Shoqerise. Te siguroje mundesine e kthimit korrekt te kredive. Qellimi i veprimtarise se Shoqerise eshte te siguroje nd)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni