Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Daniela Angjellari
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

FLADY PETROLEUM

L32622601G
(Tregtim me pakice te benzines, naftes, gazit, lubrifikanteve dhe te gjithe produkteve dhe nenprodukteve te tyre. Servis automjetesh dhe tregtim i pjeseve te automjeteve. Veprimtari sipermarrje industriale, tran)

Gjirokastër 1699289 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni