Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Devis Hasalami
Rezultate gjithsej: 2

EL- PROM

L61503008V
(Studime, projektime, mbikeqyrje te punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite sipas standarteve dhe ligjeve ne fuqi. Hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, studimi dhe pergatitja e projekt)

Tiranë 0 ALL

S G D Energji

L66523702K
(Prodhim, tregtim, furnizim, energji elektrike.)

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni