Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Dhimitraq Tulla
Rezultate gjithsej: 1

Tulla T Sh.p.k

K78514001L
(Ndertimi i hidrocentraleve dhe marjen e tyre me koncesion, prodhimi i energjise elektrike dhe tregetimi i saj ne subjekte private e publike, shfrytezimi i lendes drusore ne kembe, perpunimi dhe tregetimi i s)

Kolonjë -379226 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni