Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ditika Qatipi
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

"TAULANT" SHPK

K61617040L
(Projektim objektesh ekonomike, civile, industriale,etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi sipas kategorive A: 1,2,3 etj. Vleresimin e pasurive te paluajtshme, import eksport, shitje me shumice dhe pakice )

Tiranë 2076879 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni