Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Dorian Sadiku
Rezultate gjithsej: 1

DELTA HOLDING

M31316015P
(Objekti i aktivitetit te Shoqerise, perfshin por nuk kufizohet me sa me poshte: a) Themelimi, krijimi dhe administrimi i shoqerive dhe sipermarrjeve shqiptare dhe te huaja si dhe pjesemarrja ne to; b) Blerja)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni