Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Edison Drishti
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

D& C PARTNERS

K41531001K
(Zyrë projektimi. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi, duke përfshirë hartimin e planeve vendore rregulluese dhe studimet pjesore urbanistike. Hartimin e raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis )

Tiranë 18611284 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni